Alan kirjallisuutta

Perinteisesti on totuttu siihen, että koulutus ja työelämä ovat kaksi erillistä ajanjaksoa ihmisen elämässä. Koodaripalveluilla kouluttautuminen ja perehtyminen alan ajankohtaiseen kirjallisuuteen kuuluu olennaisena osana työn ja osaamisen kehittämiseen.

Oman työskentelyn lähtökohtien kriittinen reflektointi on oleellinen osa ammatillisuuden ja asiantuntijuuden kehittämistä. Jatkuva kouluttautuminen perustuu omien kehittymistarpeiden tiedostamiseen, tavoitteiden asettamiseen ja niihin sitoutumiseen, kriittisyyteen sekä rohkeuteen kokeilla uutta.

Seuraavassa suosituksiamme sovelluskehitykseen liittyvälle ajankohtaiselle kirjallisuudelle. Näillä varustamme kirjahyllyjämme yhteistyössä Amazon.co.uk:n kanssa.Lähetä kirjavinkki