Asiantuntijapalvelut

Tarjoamme palvelujamme yrityksille ja julkisyhteisöille, joille on tärkeää, että vaativat järjestelmäprojektit sujuvat moitteetta. Osaajamme ovat kokeneita ammattilaisia, joilla on sekä kokemusta että näkemystä hankkeessa vaadittavista tietojärjestelmäratkaisuista. Koodaripalveluiden asiantuntijat tuovat projektiinne juuri kaipaamaanne osaamista ja kokemusta.

Tietotyöntekijöiden teknologiaosaamista kuvaavia nimikkeitä on käytössä lukuisia. Olipa kyse määrittelystä, suunnittelusta, koodauksesta, testauksesta, testaussuunnittelusta, toteutuksesta, ylläpidosta, tietoverkoista, palvelinjärjestelmistä, projektien johtamisesta, konsultoinnista tai auditoinnista, tarvitsemaanne osaamista löytyy aina Koodaripalveluilta. Teidän ei siis enää tarvitse lähteä seikkailemaan eri teknologianimikkeiden viidakkoon, vaan voitte ottaa suoraan meihin yhteyttä, niin saatte kilpailukykyisen tarjouksen. Mittatarkka resursointi tehostaa toimintaa ja vähentää kuluja - budjetointinne pohjaksi saatte kilpailukykyisen hinnoittelumme.

Työkaluja

Yrityksemme on erikoistunut liiketoimintaa tehostavien atk-sovellusten ja -palveluiden tuottamiseen mitä erilaisimmissa ympäristöissä. Niinpä monenlaiset työkalut ovat meille tuttuja. Osaamme hyödyntää niitä erilaisissa rooleissa.

Vaatimusmäärittely, arkkitehtuurisuunnittelu, ym. UML, Design Patterns, White Board, Message Broker jne.

Järjestelmäkehitys Agile metodit Scrum, XP, Crystal Clear, TDD jne. Lisäksi tietenkin tunnemme perinteisen ohjelmistokehityksen eri vaihtoehdot.

Testaussuunnittelu, testausautomaatio, ym. JUnit, xUnit, HP Quality Center, LoadRunner, WinRunner, Compuware QACenter, TestPartner, QALoad, QARun, Track Record, jne.

Java/J2EE -ohjelmointi, ym. Servlets, JSP, JSF, Struts, Wicket, JBoss Seam, EJB, GUI, MVC, Ant, SWT/Swing, JDBC, Hibernate, JPA, XML/XSLT, DOM, SAX, JBoss, IBM WebSphere, Oracle / BEA WebLogic, jne.

Microsoft .Net -ohjelmistokehitys, ym. .NET, ASP.NET, C#, Visual Basic.NET, Web Services, Visual Basic, nUnit, jne.

Tietokannat SQL, Oracle, DB2, MSQL, PL/SQL, MySQL, PostgreSQL , Message Broker, Data Warehousing, jne.

Mobiiliohjelmointi, ym. Symbian, J2ME, PalmOS, PocketPC, Cantata, Android jne.

Järjestelmäylläpito, ATK-tuki, ym. Linux, Unix, Windows NT/ME/XP, VPN, MacOS, FreeBSD, Solaris, Active Directory, VMWare, jne.

WWW-ohjelmointi, ym. AJAX, RoR (Ruby on Rails), PHP, Python, Flex, ColdFusion, Flash, FLEX HTML, CSS, JavaScript, WAP/WML, Perl, ASP jne.

C/C++ -ohjelmointi, ym. C/C++, Assembler, COBOL, FORTRAN, Delphi, Cantata, wxWidgets, GDB, C++Unit, Scala, jne.