Linkkejä

16.6.2010

Työn raskaan raataja

Mistä on hyvät IT-projektit tehty?

Työajanseuranta ja työehtosopimukset haltuun

Toimitusjohtajan ajankohtaisia ajatuksia eri aiheista

8.11.2007

Koodaripalvelut.com Finland Ohjelmistoyrittäjät Ry:n jäseneksi

Ohjelmistoyrittäjät ry:n tehtävä on olla sitoutumaton innovatiivisten, ammattitaitoisten, kasvuhakuisten ja yrittäjähenkisten ohjelmistoyritysten johdon yhteisö ja ohjelmistoalan kehittäjä ja edunvalvoja. Toimintamme perustana on hallituksemme yrittäjätausta sekä vahva kokemus.

11.9.2007

Scala 2.6.0-final has been released

Scala is a general purpose programming language designed to express common programming patterns in a concise, elegant, and type-safe way. It integrates smoothly features of object-oriented and functional languages and is fully interoperable with Java.

30.6.2007

Eclipse Europa release

Eclipse Europa is the annual release of Eclipse projects. Like last year’s Callisto release, the Europa release is a coordinate release of different Eclipse project teams. This year, the annual release includes 21 projects. By releasing these projects at the same time, the goal is to eliminate uncertainty about version compatibility and make it easier to incorporate multiple projects into your environment.

14.4.2007

How to Dress for an Interview

Does it really make a difference how you dress and act? In many cases, it does. However, it does make sense to dress your best for the interview, regardless of the dress code at the organization. If you're in doubt about how to dress for an interview, it is best to err on the side of conservatism. It is much better to be overdressed than underdressed (or undressed).

5.12.2006

Vierivä kivi ei sammaloidu

"Mikä on IT-osaamisen viimeinen käyttöpäivä?" Vuosituhannen vaihteesta lähtien on koulutettu Java-osaajia, mutta se ei enää riitä. Käytännön osaamisen pitää pysyä J2EE, J2ME, J2SE, Web Services, Ajax, Web 2.0 -sukupolvien ja tulevien versioiden perässä, jotta henkilö on oikeasti vahva kyky. Työntekijän on huolehdittava jatkuvasta kehittymisestä, jotta osaamisen viimeinen käyttöpäivä on aina pitkällä tulevaisuudessa ja työnantajan on tuettava työntekijöiden taitojen päivittämistä, koska he ovat tärkein pääoma matkalla menestykseen!

25.10.2006

The Guerrilla Guide to Interviewing (version 3.0)

This version is a major rewrite of the Guerilla Guide that appeared in the book Joel on Software. It reflects some of the changes in the industry over the last few years, and incorporates some of the new things learned about interviewing.

15.05.2006

Henkilöstöpalvelualan työvoiman vuokrausta koskevat yleiset sopimusehdot

Henkilöstövuokraus lisää joustavuutta ja kilpailukykyä työmarkkinoilla, joten ei ole yllätys, että sen suosio yrityksissä on edelleen kasvussa. Henkilöstöpalveluyritysten Liiton (HPL) teettämän jäsentutkimuksen mukaan alan arvellaan työllistäneen viime vuonna noin 19 000 työntekijää henkilötyövuosiksi muutettuina. Toimialalla on juuri julkaistu yleiset sopimusehdot, joissa tiukennetaan pelisääntöjä, selkeytetään alan toimintatapoja ja ohjataan osapuolia kiinnittämään huomiota työntekijöiden työturvallisuuteen sekä tasa-arvoiseen kohteluun.

11.05.2006

ICT-ala sai oman hankintaoppaansa

ICT-hankinnat ovat haastava prosessi. Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ja Tietoalojen liitto ovat teettäneet oppaan tieto- ja viestintäteknologiahankintoihin. LTT-Tutkimuksen tekemä opas on suunnattu erityisesti julkiselle sektorille.

16.2.2005

Tietojenkäsittelytehtävissä toimivia vuokratoimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Tätä työehtosopimusta sovelletaan sellaisten työvoimanvuokrausalan yritysten palveluksessa olevien vuokratoimihenkilöiden työsuhteisiin, jotka hoitavat käyttäjäyrityksissä taloushallinto-, tietojenkäsittely- ja toimistotehtäviä.

13.9.1999

Valtiovarainministeriön tietoturvaohjeet ja -määräykset

Valtiovarainministeriö (VM) ohjaa ja yhteensovittaa valtionhallinnon tietoturvallisuutta ja sen kehittämistä. Ohjeita kehittää valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä (VAHTI), joka on VM:n asettama, tietoturvallisuuden asiantuntemusta laajapohjaisesti edustava ryhmä. Ohjeistus kattaa tietoturvallisuuden kaikki osa-alueet.