Millaisia projekteja?

Seuraavassa suuntaa-antava lista tyypillisistä Koodaripalvelulaisten projektirooleista. Työt suoritetaan asiakkaiden tiloissa pääkaupunkiseudulla (pääasiassa Espoo/Helsinki) kussakin projektissa standardoiduilla työvälineillä. Tyypillisin asiakkaamme on projektitoimittaja tai muu kumppaniyritys, joka on myynyt yli resurssiensa (nyhjäissyt tyhjästä), jolloin he ostavat meiltä lisäresursseja. Loppuasiakkaita projekteissa ovat it-yritykset, pankit, operaattorit, valtion laitokset jne.

Tekninen arkkitehti kokonaan uuden ympäristön arkkitehtuurin määrittelemiseen:

It-security Admin & Support to work with the Customer's team on a day-to-day basis doing network vulnerability scanning, security patch installation, anti-virus, health checking, etc., according to given Guidelines. Platforms include AIX, Solaris, Windows, and Linux.

Java EE -kehittäjä kehitysprojektiin, jossa luodaan täysin uutta järjestelmää. Hanke on vaiheistettu useaan osaprojektiin ja tulet olemaan kaikissa mukana.

J2EE-kehittäjä toteuttamaan käyttöliittymiä, session hallintaa ja vientejä tietokantaan (MySQL). Kehitysympäristönä Linux, muut kompetenssit seuraavan listauksen mukaan:

.Net-ohjelmistokehittäjä sähköisen asioinnin alustaratkaisun toteuttamiseen. Ohjelmoitityön lisäksi rooli sisältää suunnittelua ja mallinnusta.

Vaatimusmäärittelijä julkishallinnon tiimiin, sähköisen asioinnin asiakasprojekteihin tekemään toiminnallisia vaatimusmäärittelyjä. Vaadittava osaaminen:

Linux-ohjelmoija, jolla hanskassa ohjelmointiosaaminen ja työkaluohjelmistot. Tässä pitkässä projektissa pääset tekemään softaa tulevaisuuden Linux -pohjaisille mobiililaitteille. Työtä tehdään pienissä tiimeissä, paljon uusia innovatiivisia asioita joihin pääset vaikuttamaan. Tarvittavat taidot: C, C++, gstreamer, helix, RTP, RTSP, HTTP, IP protokollat, ym.

An Integration Specialist to take charge for integrating mobile device connectivity components within the Symbian operating system.

Sovellusarkkitehti valtionhallinnan rahankäsittelyjärjestelmään liittyvään toimitusprojektiin. Vaadittava osaaminen: kokemus C#:lla ja .NET:illä toteutetuista projekteista, Microsoftin kehitysvälineet (Visual Studio.NET 2005, ADO.NET, ASP.NET), Oracle PL/SQL, tietokanta- ja arkkitehtuurisuunnittelukokemus.

Ohjelmistokehittäjä tekemään jatkokehitystä ja kustomointeja asiakkaamme toiminnanohjausjärjestelmään. Tehtävänkuva on pääasiassa uusien liittymien ja muutosten tekemistä. Kansainvälisessä tiimissä toimiminen edellyttää suomen kielen lisäksi hyvää englannin kielen taitoa. Muut vaatimukset: PL/SQL, Oracle,.NET tai Java.

Tekninen projektipäällikkö johtamaan itsenäisesti projektia, jossa toimii asiakkaan teknisiä asiantuntijoita sekä palvelutoimittajia. Työt alkavat mahdollisimman pian ja tehtävä on täysipäiväinen. Suomen lisäksi on hyvä hallita englannin kielen taito. Muita vaatimuksia:

Symbian S60 Developer to implement networking-related software, i.e., working with TCP/IP and WLAN implementations / Simulator.

Java-asiantuntija verkkokaupan kehitysprojektiin (n. 40 htp) suorittamaan kauppapaikan suunnittelun, toteutuksen, yksikkötestauksen, dokumentoinnin, tuotantoonsiirron sekä asiakkaan ylläpitohenkilöstön perehdytyksen toimituksen päätteeksi.

Käyttöliittymäkehittäjä asiakasprojektiin. Tulet toteuttamaan kehitteillä olevaan uuteen järjestelmään käyttöliittymän, johon on suuntaa-antavat speksit ja grafiikat olemassa. Artistin hommiin ei tarvitse ruveta.

Modelling tool and kevlar interface specification using Java and XSLT application creation for transfering data between these tools.

PHP-kehittäjä toteuttamaan www-pohjainen toimitusprojektien hallintajärjestelmä DB2:n päälle. Lisäksi työn alla on pari muuta pienempää järjestelmää.

Java/J2EE-developer

C#.Net -kehitystä jatkokehitysprojektissa, jossa tehdään muutoksia ja integrointeja MS Dynamics CRM järjestelmään ja raportointi on olennaisena osana (MS Reporting services).

Sulautetun ohjelmistokehityksen osaaja

Senioritason testaajaa vaiheessa olevaan projektiin, jossa testaajan on hyvä päästä nopeasti mukaan vaikuttamaan vaatimusten testattavuuteen, testiympäristön speksaamiseen ja tarvittavien testien suunnitteluun. Projektissa on testmanager mukana tarpeen mukaan kesäkuun puoliväliin asti. Projekti on melko iso ja vaatii kokeneen testaajan, joka on tottunut tutkimaan asioita pintaa syvemmältä ja on valmis paneutumaan uusiin asioihin nopeasti.

Tekninen projektipäällikkö vaativaan projektiin, jossa tulee olla kokemusta Infra-projekteista. Projektipäällikön tulisi tuntea myös Moss toiminallisuutta ja pystyä sanomaan, miten joku toiminnallisuus kannattaa tehdä. Mukana on useita toimittajia ja projekti on kansainvälinen. Tehtävä vaatii senioriteettiä ja paksua nahkaa.

Konsultti tekemään asiakkaamme järjestelmän dokumentointia. Kyse on laajan pääsynhallintajärjestelmän kattavasta UML-dokumentoinnista, joka tehdään asiakkaan arkkitehdin alaisuudessa ja avustuksella.

Työkielenä on pääosin suomi, jonkin verran englanti. Dokumentointi englanniksi. Aloitus viimeistään 1.5.

Tekninen projektipäällikkö Infra-projektiin.

Konsultti projektiin, jossa luodaan integroidun tuotekehitystyökaluympäristön yhteiset tietomallit (Common Data Structure). Päätehtäväsi on tietomallien yhtenäistäminen.

Senior Oracle System DBA for a project that starts in the beginning of April and it will last 6 to 12 months or even longer. Good English is mandatory and certifications, such as OCA or OCP. Technology: Oracle databases running on UNIX (HP-UX, Solaris) -based platforms. You should have a minimum of 6 years Oracle database and UNIX administration experience. Ideally you have a deep knowledge of heavyweight Oracle Databases. You also have a detailed technical understanding of clustering techniques, Grid Control/Enterprise Manager, MySQL, MS SQL Server, storage, Storage Area Networks, backup techniques, and high availability environments.

System Designer / Oracle DBA. Ideal candidate has at least four years of experience in one of the DBMS:s, or he/she is an Oracle DBA

Test Manager pitkään projektiin, jossa tarvitaan inputtia alusta asti mm. vaatimusten testattavuuteen, testiympäristön speksaamiseen ja tietysti tarvittavien testien suunnitteluun liittyen. Projekti on laaja ja vaatii kokeneen henkilön, joka on tottunut tutkimaan asioita pintaa syvemmältä ja on valmis paneutumaan uusiin asioihin nopeasti.
Tekninen ympäristö Windows, SQL Server, .Net ja IBM WebSphere MQ.

Testauspäällikkö.

Senior-tason Linux QT-kehittäjiä asiakasprojektiemme lead developereiksi. Lead developer vastaa hänen vastuullaan olevan applikaation arkkitehtuurista ja teknisestä toteutuksesta ja teknisestä laadusta. Tyypillisesti yksi applikaatiotiimi käsittää Lead developerin ja 1-4 developeria.

Java-toteuttaja, joka on kiinnostunut arkkitehtiratkaisuista. Henkilö voi olla myös valmis arkkitehti, roolia tarkennetaan osaamisen mukaan.
Projektikuvaus: Ylläpitoprojekti, johon haetaan Java-arkkitehtia monitoimittajaympäristöön.
Vaadittava osaaminen: Java, IBM Message Broker, Spring and frameworks, iBatis, Hibernate, MVC framework, Struts, UNIX experience (scripting, cron), Oracle, DB2. Sosiaalinen (rooli asiakasrajapinnassa). Henkilön tulee olla innokas oppimaan ja halukas ottamaan kokonaiskuva haltuun.

Kokenut LAMP/Java arkkitehti/toteuttaja
Projektikuvaus: Vaatimusmäärittely on päättynyt ja nyt on teknisen suunnittelu- ja toteutusvaiheen vuoro. Kyseessä on prosessien ja muutoshallinan konsultoinnin tueksi rakennettava uusi sovellus, jolla hallitaan ison organisaation eri yksikköjen tehtäviä, vastuita, jne. Palvelu rakennetaan asp-palveluna.

Testausvastaavaa

Tekninen asiantuntija pitkäaikaisen palvelun tuottamiseen. Tekninen asiantuntija tulee työskentelemään kansainvälisessä ympäristössä nopeasti muuttuvien asioiden parissa. Henkilön tulee olla tiimityöskelytaitoinen sekä asiakaspalveluhenkinen.
Työtehtävät koostuvat pääsääntöisesti ylläpito- ja muutoksenhallintatehtävistä.

Deployment-projektipäällikkö vastaamaan ASP-pohjaisen ohjelmiston käyttöönoton suunnittelusta ja käyttöönotosta. Projektipäällikön työnkuvaan kuuluu mm. seuraavat työtehtävät:

Agile professional Consultant to strengthen Application Production Program management team. Tasks include the development of a new corporate/business culture including core elements from so called Agile development models (Agile, Scrum, Iterative, ...)

IT infra -asiantuntija asiakasprojektiin pääkaupunkiseudulla. Sinulla tuleetulee olla kokemusta Windows arkkitehtuureista, ActiveDirectory, palvelinasennuksista, vaativista tukitehtävistä, sekä kohtuullinen kyky tehdä näitä töitä myös englaninkielellä.

Unix administrator with good knowledge of Oracle databases. Siebel-skills are preferable, not mandatory. Immediate start, long term opportunity (the contracts will be extended every three months).