Miten teemme työmme?

Asetetut vaatimukset ja niiden saavuttaminen sekä laadukas lopputulos ovat meille ensiarvoisen tärkeitä.

Neljä tekemisen periaatetta:

  1. Koodaripalveluiden tärkein viesti asiakkaalle on, että asioiden kulkuun voi ja tulee puuttua, jotta työt tulisi tehtyä oikein. Yhdistämme aikaisempien projektien tuoman kokemuksen oikeaan teoriaan ja tehokkaaseen toimintaan sekä aitoon sitoutumiseen.
  2. Koodaripalveluilla on syvällinen tietämys ja näkemys tietojärjestelmäprojektien onnistuneesta toteuttamisesta. Kaiken ytimessä on intohimo työssä käytettäviä menetelmiä ja tekniikoita kohtaan. Kokeneet osaajamme sopeutuvat vaivatta muuttuvien tilanteiden mukanaan tuomiin vaatimuksiin. Koodaripalveluilla jokainen työntekijä on laaduntarkkailija ja kaikki kantavat vastuuta projektin onnistumisesta. Koodaripalveluiden ideologiana on henkilökohtaisen vastuun ottaminen, yksilön kehityksestä huolehtiminen sekä opittujen taitojen täytäntöön paneminen asiakasprojektien hyväksi.
  3. Ongelmien ilmetessä ratkaistaan ongelman syy sen oireiden hoitamisen sijaan. Pitkän tähtäimen kestäviä päätöksiä on tarvittaessa tehtävä myös lyhyen tähtäimen tavoitteiden kustannuksella. On tärkeää pohtia kriittisesti, mikä on todella välttämätöntä oikean lopputuloksen kannalta. Projektien rönsyiltä vältytään määrittelemällä vaatimukset todellisten tarpeiden perusteella. Tutkimusten mukaan asiakkaalla ei ole tietojärjestelmän valmistuttua käyttöä jopa 45%:lle sen ominaisuuksista – kaikki turhat kustannukset voidaan oikeita prosesseja käyttämällä säästää jo valmistusvaiheessa.
  4. Oman toimintamme jatkuvan kehittämisen lisäksi rakennamme lisäarvoa asiakkaallemme osallistumalla myös heidän toimintansa kehittämiseen. Koodaripalveluiden kokeneet asiantuntijat auttavat muita tiimin jäseniä näkemään mahdollisuudet projektien parantamisessa. Koodaripalveluiden tavoitteena on muuttaa epäonnistumisen pelko rohkeudeksi etsiä ja ehdottaa toimivia ratkaisuja. Jatkuva kehittyminen on edellytyksenä sille, että suunniteltavat tietojärjestelmäratkaisut ovat tehokkaita myös huomisen mittapuiden mukaan. Periaatteenamme on, että asiakasprojekteissamme asiantuntijamme toimivat esimerkkinä toteuttaen periaatteitamme omassa toiminnassaan ja osaamistaan jakaen.